Psychologická diagnostika

 

V rámci naší práce s klienty využíváme také celou řadu diagnostickách metod, především osobnostní dotazníky a projektivní techniky.  Jejich využití pomáhá zvýšit úroveň sebeporozumění, podporuje rozvoj osobnosti, pomáhá pojmenovat klíčová témata a oblasti, na které se zaměříme v naší společné práci. Výsledky dotazníků i projektivních metod a jejich výklad jsou pro nás
vždy příspěvkem do vzájemného dialogu. Pomáhají nám zefektivnit naši společnou práci pojmenováním skrytých procesů, zmapováním potenciálu a rizika, vyzdvižením silných stránek a zdrojů na kterých mohou klienti stavět a zároveň nám ukazují prostor klientů k osobnímů růstu a rozvoji. 

 

V rámci podpory sebepoznání,  rozvoje osobnosti i zvýšení vzájemného porozumění partnerů, rodin i pracovních týmů  využíváme práci s moderními osobnostními dotazníky MBTI a GPOP,  vycházejících s teorie osobnosti  C.G. Junga. S jejich pomocí pojmenujeme stránky jedinečné pro konkrétního člověka i  typické pro skupiny lidí s podobným vnímáním světa. Výsledky nám umožnírozvíjet vaše silné i slabé stránky, pomohou nám lépe porozumět vašim komunikačním vzorcům v běžných a zátěžových situacích.  V rámci vztahů osobních i pracovních nám pomáhají  lépe si navzájem porozumět, předcházet konfliktům a rozvíjet efektivní spolupráci.

Pracujeme s Dotazníkem životní spokojenosti,  který  mapuje  životní spokojenost v deseti oblastech  Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí, příbuzní a Bydlení.

Využíváme také sebehodnotící dotazník  Stress Profile, který poskytuje informace o psychologických faktorech ovlivňujících vztah mezi stresem a nemocí.  Je zaměřený na zmapování specifik životního stylu a zdravotního chování, které se u mohou podílet na onemocnění a poruchách ovlivňovaných stresem. Dotazník Stress Profile nám zároveň umožňuje identifikovatl oblasti, které člověku na jedné straně pomáhají odolat škodlivým účinkům každodenního stresu a na straně druhé ho naopak činí náchylným k onemocněním spojovaným se stresem.

V rámci individuální, párové i rodinné terapie pracujeme s celou řadou projektivních technik podporujících porozumění sobě, druhým a dění mezi partnery, rodiči a dětmi i v rámci celého rodinného systému.