Bodyterapie

Psychoterapie zaměřená na tělo

Psychoterapie zaměřená na tělo vnáší do terapeutického  procesu navíc práci s tělem a tělesnými procesy. Vychází z poznání, že  psychika člověka je úzce propojená s jeho tělem, se kterým tvoří jeden celek.  Tělo je základem našeho vnímání a vymezení sebe sama a tělesný vývoj je základem pro vývoj psychický. V našem těle se od narození ukládají všechny reakce na emočně důležité události a formují jak naši psychickou, tak tělesnou stránku. A právě tyto zkušenosti se odrážejí v problémech, které můžeme zažívat v  přítomné situaci, zvláště v našich vztazích.  Cesta  skrze tělo, může proto být velmi nápomocná v tom, abychom se lépe zorientovali a pochopili své aktuální problémy a dění.

Terapeut  proto vede klienta  k tomu aby si svůj problém uvědomil také ve svém těle a vnímal  provázanost svých psychických pochodů s tělem. Terapie má tři roviny, na kterých se s klientem pracuje - myšlenkovou, emoční a tělesnou. Podporuje tedy nejenom slovní vyjádření ale také uvědomování a prožívání emocí a vlastního těla.

Psychoterapie zaměřená na tělo využívá možnosti, které naše tělo nabízí, dvojím způsobem - pro lepší poznání a pochopení problému a  zároveň nastartování  uzdravujícího procesu.  Práce s tělem vnáší do procesu terapie větší hloubku a intenzitu. Umožňuje pracovat s psychickými obtížemi  i na hlubší rovině těla a autonomního nervového systému a tím je uvolnit. Analýza a náhled problému jsou pro navození skutečné změny důležité, nicméně sami o sobě nemusí být dostatečné. Vedle poznání a pochopení je potřeba také uvolnění tělesných zážitků, uložených v těle a prožitek nových, uzdravujících zkušeností.  

 

V našem centru se body terapií věnuje PhDr. Daniela Müllerová, v případě zájmu se můžete OBJEDNAT na tel. 728 515 894 nebo přes objednávkový formulář zde: www.seberozvijeni.cz/objednat-se/ .

 

Cenu naleznete v našem ceníku:www.seberozvijeni.cz/cenik/ .