Párové poradenství, manželská poradna, párová terapie

Párová psychoterapie v centru Prahy

 

Párová terapie je určena všem párům, které mají vztahové potíže a nebo se spolu chtějí naučit lépe a efektivněji komunikovat. Může se jednat o manžele či heterosexuální i homosexuální páry, kde jsou oba partneři motivováni na svém vztahu pracovat a jsou ochotni naučit se o svých problémech komunikovat.

Párová terapie staví především na práci se vztahovým vzorcem, který vytvářejí oba partneři (není jeden viníkem a druhý obětí) – klíčovou otázkou zde je, jak každý z nás přispívá k potížím v komunikaci a ve vztahu a co může dělat pro to, aby se to změnilo.

 

Cíl párové psychoterapie:

Cílem párové psychoterapie  je učit pár lepšímu vzájemnému naslouchání, citlivě podporovat partnery v otevřenosti a autentičnosti sdělování svých potřeb, dále pak v identifikování společných problémů a v jejich následném pochopení.

 

Pro koho:

Párové poradenství je určena:

 • pro partnerské "LADĚNÍ", tj. partnerům, kteří by rádi pracovali na svém vztahu, protože jim na druhém záleží, mají chuť porozumět dynamice vztahu, jeho dalšímu rozvoji  a lepšímu vnímání sebe i svého partnera, a chápou, že je k tomu dobré využít i služeb profesionálů. 
 
Párová terapie řeší:
 • problémy v komunikaci
 • rozdílné očekávání od vztahu a společného života
 • komplikace při výchově dětí
 • krize v souvislosti s odchodem dětí
 • neshody v sexuálním životě
 • nevěru a narušení důvěry ve vztahu 
 • budování kariéry
 • vnímání důležitosti původní rodiny či přátel
 
Cenu za sezení najdete uvedenou v našem ceníku: www.seberozvijeni.cz/cenik/
 
Objednejte se zde: www.seberozvijeni.cz/objednat-se/ nebo na tel.  728515894.

 

Podmínky:

 • Účast na párové psychoterapii lze bez finanční náhrady zrušit 24hodin předem, v opačném případě bude terapeut požadovat úhradu ceny sezení.
 • Na párovou psychoterapii je nutné se předem objednat emailem nebo telefonicky.
 • Nedostaví-li se alespoň jeden z klientů bez předešlého upozornění na smluvené sezení, bude telefonicky kontaktován terapeutem.
 • Terapeut si dělá krátké poznámky z každého setkání. Nejsou označeny jménem a jsou bezpečně uloženy. Tyto údaje nejsou poskytovány žádné další osobě.
 • Po domluvě je možné udělat párové terapeutické sezení i o víkendu nebo o svátcích.