O nás

Mgr. Martina Frintová - vedoucí Santea

(Objednání na tel. 728515894)

Každého člověka vnímám jako jedinečnou osobnost.  V rámci individuálního přístupu hledám společně s vámi vaši cestu - proud řeky, ve kterém chcete plout.  Oslovuji vaše možnosti, pátrám po vašich snech, vyzdvihuji vaše dovednosti a cenné zkušenosti, posiluji vaši odvahu a sebedůvěru. Jsem průvodcem na vaší cestě. Přeji si být majákem bezpečí a podpory při řešení vašich potíží a při realizování vašeho rozhodnutí směrem k nalezení životní spokojenosti.

 

 • Terapeutka, lektorka, průvodce osobním životem.

 • Praxe: individuální terapie, skupinová terapie, rodinná terapie, telefonická krizová intervence.

 • Práce vedená pod odbornou supervizí.

 • Nabízím individuální poradenství a terapii, krizovou intervenci, hypnoterapii, poradenství v oblasti osobního rozvoje.

 

 

Mgr. Daniela Müllerová  

(Objednání na tel. 728515894)

Mým terapeutickým krédem je důvěra, optimismus a víra ve vrozenou, přirozenou životní sílu,energii, vnitřní moudrost a cítění každého člověka. A víra v možnost nalezení řešení či uzdravení psychických problémů skrze podporu a obnovu spojení s těmito vnitřními zdroji. Nejsem expert ale průvodce a jako terapeut či poradce dávám klientům podporu a vytvářím prostor, který napomáhá v cestě dovnitř sebe sama, tedy v cestě k  vnitřním zdrojům. Snažím se napomáhat klientům v tom, aby si dokázali uvědomit své vlastní možnosti a odpovědnost, jak při řešení problémů, léčbě, tak v osobnostním růstu. Moje psychologická práce je postavená na poznání, že  “duše, srdce a tělo“ – tedy duchovní, psychická a tělesná rovina našeho života - spolu tvoří jeden vzájemně provázaný celek. Psychoterapeutická a poradenská práce je pro mě již mnoho let osobním posláním a naplněním. Vnímám jí jako smysluplnou, účinnou a důležitou možnost, jak napomáhat druhým žít svůj život naplno a v souladu se sebou samými. 

 

 • Psycholog a psychoterapeut, rodinný a manželský poradce, psychologická diagnostika.

 • Praxe:  individuální terapie, párová terapie, psychologická diagnostika.

 • Práce vedena pod odbornou supervizí.

Nabízím individuální  poradenství a terapii, rodinné a párové poradenství, poradenství v oblasti osobního rozvoje.

 

 

Mgr. Tereza Špinarová

(Objednání na tel.728515894)

Každý člověk má svůj vlastní životní příběh,  svůj vlastní úhel pohledu, který dává událostem jeho života smysl a význam.  Mám ráda příběhy s dobrým koncem. Na své práci mám ráda především doprovázení lidi na jejich cestě od nespokojenosti a trápení ke štěstí a spokojenosti. Můj obdiv a respekt mají všichni, kteří se rozhodli vzít obtížné období svého života jako výzvu ke změně, jako začátek cesty za spokojenějším, radostnějším a šťastnějším životem. Jsem připravena být Vám oporou a průvodcem na této cestě - společně, nalezneme východisko z toho, co vás trápí, řešení obtížných situací i neuspokojivých vztahů.  Budu podporovat Vaši odvahu a odhodlání, posilovat Vaše silné stránky a společně s vámi vytvářet příležitosti k naplnění vašich přání a snů. Naším společným cílem je dobrý konec -  Vaše životní spokojenost.

 

 • Terapeutka, RUS metoda, lektorka, trenérka, kouč, průvodce osobním a týmovým rozvojem

 • Praxe:  individuální terapie, párová terapie, skupinová terapie; životní a karierový koučink.

 • Práce vedena pod odbornou supervizí.

 • Nabízím individuální  poradenství a terapii, rodinné a párové poradenství,  terapeutickou a poradenskou  práci s dětmi  a dospívajícími, semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a rozšíření sebepoznání,  poradenství v oblasti osobního rozvoje,  kariérové poradenství a koučink.

 

 

Jana Kosová

 • online poradna, back office Santea, správa webu