O nás

Mgr. Martina Frintová

 

Každého člověka vnímám jako jedinečnou osobnost.  V rámci individuálního přístupu hledám společně s vámi vaši cestu - proud řeky, ve kterém chcete plout.  Oslovuji vaše možnosti, pátrám po vašich snech, vyzdvihuji vaše dovednosti a cenné zkušenosti, posiluji vaši odvahu a sebedůvěru. Jsem průvodcem na vaší cestě. Přeji si být majákem bezpečí a podpory při řešení vašich potíží a při realizování vašeho rozhodnutí směrem k nalezení životní spokojenosti.

 • Psychoterapeutka, certifikovaná koučka, lektorka

 • Nabízím individuální poradenství a terapii, životní a profesní koučink, krizovou intervenci, hypnoterapii, párovou terapii.

 

 

PhDr. Daniela Müllerová  

 

 

Mým terapeutickým krédem je důvěra, optimismus a víra ve vrozenou, přirozenou životní sílu, energii, vnitřní moudrost a cítění každého člověka. A víra v možnost nalezení řešení či uzdravení psychických problémů skrze podporu a obnovu spojení s těmito vnitřními zdroji. Nejsem expert ale průvodce a jako terapeut či poradce dávám klientům podporu a vytvářím prostor, který napomáhá v cestě dovnitř sebe sama, tedy v cestě k  vnitřním zdrojům. Snažím se napomáhat klientům v tom, aby si dokázali uvědomit své vlastní možnosti a odpovědnost, jak při řešení problémů, léčbě, tak v osobnostním růstu. Moje psychologická práce je postavená na poznání, že  “duše, srdce a tělo“ – tedy duchovní, psychická a tělesná rovina našeho života - spolu tvoří jeden vzájemně provázaný celek. Psychoterapeutická a poradenská práce je pro mě již mnoho let osobním posláním a naplněním. Vnímám jí jako smysluplnou, účinnou a důležitou možnost, jak napomáhat druhým žít svůj život naplno a v souladu se sebou samými. 

 
 • Psycholog a psychoterapeut, rodinný a manželský poradce, psychologická diagnostika

 • Nabízím individuální  poradenství a terapii, rodinné a párové poradenství, poradenství v oblasti osobního rozvoje.

 
 
 

Mgr. Kateřina Krátká

 

 

Během jednotlivých setkání společně hledáme vaši vlastní cestu. Nacházíme nové možnosti, posilujeme vaše silné stránky a vnitřní zdroje. Jsem toho názoru, že to jak rozumíme životu, vychází zejména z našich osobních zkušeností, vztahů a vzorců, které si neseme. Během terapie pracujeme na porozumění vedoucímu k možnotem volby a k svobodnému vztahování k sobě a k okolí. Během koučinku se zaměřujeme zejména na mapování vizí, rozhodovací procesy, osobní a profesní růst, realizaci vašich cílů a přání. Do rozhovoru ráda zapojuji nabídku zážitkových cvičení z oblasti arteterapie.  Získáme tak další úhly pohledu na vaše osobní témata. Terapii vnímám jako otevírání dveří k prožití sobě vlastního způsobu života, kdy jsme v souladu se sebou a zároveň s druhými. Koučink pak jako klíč k odemknutí vnitřního potenciálu.

 • Terapeutka, certifikovaná koučka, arteterapeutka

 • Jsem členkou České daseinsanalytické společnosti a České arteterapeutické asociace.

 • Nabízím individuální a párovou terapii, životní koučink, arteterapii pro jednotlivce a skupiny.

 

Bc. Jan Prach, MSc.

 

 

Pracuji s lidmi z nejrůznějších zemí i profesí, kteří mají jedno společné – chtějí na sobě pracovat a něco ve svém životě změnit. 

Koučování pomáhá klientům dosahovat cílů, které si společně vytyčíme. Odemyká vnitřní potenciál (talenty) a odbourává vnitřní překážky. 

Psychoterapie je nástroj pro sebepoznání a změnu v životě klienta. Odehrává se prostřednictvím neformálního rozhovoru a v prostředí naprosté důvěru mezi terapeutem a klientem. 

 

 • V Santea centru poskytujeme s kolegyní Mgr. Martinou Frintovou unikátní párovou terapii “ve čtyřech”, kde klient má k dispozici terapeutku i terapeuta. 
 • Působím také na Karlově Univerzitě jako terapeut a mentální kouč pro zahraniční studenty a vyučující. Spolupracuji se Sociální klinikou, připravuji edukativní podcast Terapie a Seberozvoj a píši články o osobním rozvoji a terapii pro Ženy s.r.o. a časopis Poradce ředitelky.
 • Prvních patnáct let profesního života jsem prožil v prostředí korporátního bankovnictví. Ale až psychoterapie a koučink mi pomohly najít v životě smysl, reálné hodnoty a spokojenost. V rámci přípravy na terapeutickou profesi jsem vystudoval Pražskou Psychoterapeutickou Fakultu a absolvoval přes tisíc hodin výcvikové, skupinové a individuální “sebezkušenosti”. Mám výcvik v Psychoanalytické terapii, v koučinku a nyní jsem ve výcviku Biosyntézy. Jsem členem Českého institutu biosyntézy.
 

 

 

 

Bc. Barbora Šustíková

 

 • Psychoterapeutka
 • Nabízím individuální poradenství a terapii, poradenství v oblasti osobního rozvoje