INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Individuální psychoterapie, psychoterapie Praha, psychologická poradna

V naší poradně najdete službu individuální psychoterapie či individuální poradenství. Cílem psychoterapie je, aby se klient naučil lépe zvládat obtížné životní situace či aby zpracoval období krize. K úspěšné léčbě je důležitý dobře navázaný terapeutický vztah, kdy terapeut klienta v celém procesu doprovází. Narozdíl od poradenství, kde terapeut může dávat konkrétní rady se v psychoterapii snaží, co nejvíce zapojit klienta, aby se sám vlastními silami naučil s životem vypořádat. Klient se naučí rozpoznávat nezdravé vzorce svého chování, které ho v životě nevědomě a opakovaně vedly do nepříjemých situací či krizí. Po zvědomění těchto vzorců je postupně dokáže změnit a tím se začínají dít pozitivní změny v jeho životě. V poradně se také zabýváme rozvojem osobnosti, tedy procesem, kdy na sobě můžete pracovat a vyvíjet podle vlastní představy. Mezi častá témata klientů v poradně patří hledání životního naplnění a smyslu, ujasňování si jaká práce by je bavila, jakého partnera by chtěli a mnohá další.
 

"Do poradny Santea jsem zavítala kvůli dlouhodobým pocitům flustrace a selhání,k čemuž se ještě přidružily zdravotní potíže spojené s psychosomatickým onemocněním. Má terapeutka mi pomohla pochopit, z čeho tyto pocity a zdravotní problémy pramení.

Jakmile jsem pochopila jádro problému a začala bojovat proti zajetým stereotypům a přesvědčení o absenci možnosti volby, můj zdravotní stav se zlepšil, ve stresových situacích si lépe poradím.

Poradnu Santea mohu vřele doporučit nejen jako první pomoc ve chvílích nouze,ale především jako životního kouče"

A.

Ukázku dalších referencí najdete zde: www.seberozvijeni.cz/reference-a-media/reference-od-klientu/ .

 

Psychoterapie a poradenství může pomoct při obtížích:

  • úzkosti, deprese, fobie, strachy
  • psychosomatických potížích
  • rozchody, životní ztráty a jiné krize
  • závislosti na partnerském vztahu a jiné závislosti
  • neshody s rodinou
  • opakované konflikty
  • pocity nevyrovnanosti a vnitřní nestability
  • osamělost, strach ze samoty, prázdnoty
  • partnerské neshody
  • jiné
 
V naší poradně najdete terapeuty jak muže, tak ženy: www.seberozvijeni.cz/o-nas/. Obejdnání je možné většinou již do týdne. Pracujeme v odpoledních i večerních hodinách, abychom vám mohli nabídnout časy i po odchodu z vaší práce. Najdete nás v centru Prahy v příjemné kanceláři. Ceny za sezení najdete v ceníku zde: www.seberozvijeni.cz/cenik/ .
V případě zájmu se můžete OBJEDNAT přes objednávací protokol: www.seberozvijeni.cz/objednat-se/ .
 
Těšíme se na Vás!
 
Storno podmínky:
Účast na sezení lze bezplatně zrušit 24 hod před začátkem domluveného sezení, v případě, že bude účast na sezení zrušena později, bude terapeut požadovat úhradu za sezení v plné výši.