TĚLO V PSYCHOTERAPII

31.10.2019 17:00

Ochutnávka bodyterapie pro každého na prožitkovém semináři s PhDr. Danielou Müllerovou.

Seminář je určený jak osobám, které právě procházejí terapeutickým procesem, tak osobám, které o terapii uvažují nebo i těm, kdo hledají novou inspiraci k sebepoznání.

Seminář je ukázkou, ochutnávkou toho, jakými cestami jsou tělo s psychikou propojené. A jak je možné skrze tělesné prožitky dojít k  uvědomění si a lepšímu zaostření pozornosti k psychickému prožívání.

Seminář slouží jako ukázka, podnět či doplnění pro hlubší sebepoznání díky tomu jaké možnosti v tomto nabízí naše tělo.

 

Tělo je cesta k uvědomění si hlubších psychických vrstev naší osobnosti. Tělo a psychika tvoří jeden celek a  naše psychická stránka je úzce propojená s naší biologickou, tělesnou stránkou. Osobnost člověka a jeho psychické nastavení se vyvíjí a utváří v úzkém vzájemném propojení s tělem. Tělo, jeho vývoj, potřeby, energie utváří osobnost a osobnost zpětně ovlivňuje fungování našeho těla. V těle jsou uložené naše emoce, mnohdy skryté jako ledovec pod hladinou. A body terapie nabízí možnost jak do těchto hlubších vrstev nahlédnout, uvědomit si uložené emoční zkušenosti,  jejich sílu a vliv na současné prožívání a chování. Umožňuje tyto hlubší vrstvy uvolnit a tím i lépe nově integrovat a uzdravit nebo použít pro svůj rozvoj a cestu vpřed.  Tělo nabízí cestu, jak si prožitkově uvědomit  svá slabá a zranitelná místa ale zároveň i zdroje vnitřní síly, energie a motivace.

Body terapie dokáže často mnohem  lépe než verbální metody proniknout do vnitřního světa neverbálních významů, hlubokých prožitků, uložených emocí a psychických obran.  Hlavně proto, že se mnoho z těchto zkušeností v naší osobnosti ukládá právě v době, kdy svůj svět ještě nedokážeme uspořádat a vnímat pomocí slov, tedy v časnějších fázích našeho dětství. Vše co zůstává skryté, uložené v těchto hlubších vrstvách pak může velmi blokovat proud životní energie a ovlivňovat naše fungování.

Cílem body terapie je skryté a v těle uložené emoce a zkušenosti vynést na světlo, pojmenovat a porozumět jim. Tím se mohou uvolnit, odžít a nově uspořádat.  Body terapie tak může napomoci tomu, aby si člověk lépe uvědomil jak tento skrytý svět pod hladinou se podílí na tom, co se mu v současném životě  děje, co řeší a co prožívá. Cílem body terapie je uvolnit životní energii a najít vnitřní zdroje.

Prožitkový seminář je ukázkou toho, jakými způsoby jsou tělo a psychika propojené. Jaké mosty mezi nimi fungují a jak v této spolupráci utvářejí tzv. charakter osobnosti. U každého člověka je toto propojení osobité a odráží z velké míry individuální životní zkušenosti.  Existují ale určité základní principy a mechanismy jakými tělo a psychika spolupracují, které se odráží jak v charakterovém uspořádání osobnosti, tak fungování těla. Seminář mimo jiné také vysvětlí,  co jsou tzv. psychické obrany, charakterový typ a charakterový krunýř. Ale také to, jak je možné cíleně skrze tělo v denním životě pracovat se svými emocemi, využívat toho co nás obklopuje a čemu se věnujeme také jako zdroje své energie nebo způsob jak se svými emocemi se vyrovnávat a udržovat vnitřní rovnováhu.

Seminář není terapeutickým workshopem. Má sloužit jako ukázka, ochutnávka pro ty, kdo uvažují o body terapii nebo kdo si chtějí svůj stávající terapeutický proces doplnit o další prohlubující způsob náhledu na sebe sama.

Vychází z Integrované psychoterapie zaměřené na tělo.

Koná se v prostorách Terapeutického centra Santea. Probíhá v menší skupině do 12ti osob. Semináře probíhají opakovaně ale  každý má svůj odlišný ráz.

 

Cena: 550 Kč 

Termín31.10.2019  17:00 – 20:00

                   

Přihlaste na seminář se jednoduše přes tento formulář. Přihlásit se můžete také emailem na santeacentrum@gmail.com nebo na tel. 728 515 894.