Metoda RUŠ

14.04.2015 23:11

RUŠ je  zkratka pro: Rychlá a Účinná Změna Skutečnosti.  RUŠ  je moderní - jednoduchá, praktická, logická, věcná a zároveň rychlá a šetrná terapeutickou metoda pro současného člověka.

S její pomocí lze v poměrně krátkém čase dosáhnout výrazného zlepšení kvality života a zcela se zbavit celé řady potíží od neuspokojivých vztahů, přes pracovní  až po zdravotní problémy.  Pomáhá přímočaře řešit skutečné příčiny aktuálních problémů - rychle a úplně.  Metoda RUŠ je založena na vědomé a logické práci s lidským podvědomím. Využívá účinné techniky pro práci s ranou vzpomínkou a zpracování emočních bloků, které jsme si v průběhu dětství a dospívání vytvořili. Během práce s ní dochází k uvědomění, poznání, pochopení souvislostí mezi naší současností a minulostí,  její důležitou součástí je vytvoření podmínek pro odpuštění sobě samému  i ostatním.

Metoda RUŠ je určena pro všechny, kteří se rozhodli zlepšit svůj život , vyřešit své problémy a trápení - dospělým, dospívajícím i dětem.  Je určena pro krizovou intervenci i dlouhodobou práci na zlepšení kvality života. Pomáhá vyřešit aktuální životní krizi i dlouhodobé potíže.  Metoda RUŠ je velmi  účinným pomocníkem také při zpracování jakéhokoliv traumatu.  I v případě, že žijete v podstatě spokojený život a „skřípe“  v něm jen něco málo, vám metoda RUŠ pomůže s řešení  toho, s čím ve svém životě ještě nejste spokojení, abyste mohli žít ideálně šťastný život ve všech jeho oblastech a naplnit své sny.

 

Při práci s metodou RUŠ lze vyřešit: 

 •  jakékoliv problémy psychické, fyzické, mentální
 • životní krizi - osobní, vztahovou, finanční či pracovní
 • jakékoli starosti, obavy, strachy, fobie včetně těch sociálních, úzkosti, lítost, smutky, depresi, stres, vztek, nenávist, hněv, žárlivost, závist, prožitý šok,   pocit samoty, nelásky, odloučení, marnosti
 • pocit vyhoření , dlouhodobé únavy, únavový syndrom
 • strach ze smrti, strach z utrpení a bolesti, myšlenky na sebevraždu
 • poruchy příjmu potravy - anorexii, bulimii, přejídání, obezitu
 • psychosomatická onemocnění - alergie, bolesti hlavy i migrény, chronická kožní onemocnění
 • trauma z rozvodu i rozchodu – ať už k němu došlo nebo ještě ne
 • gynekologické obtíže včetně traumatu z potratu či obtížného porodu
 • trauma z úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířete
 • jakékoliv zdravotní problémy

Více informací o této jedinečné české terapeutické metodě se dozvíte na stránkách www.metodarus.cz