Trauma-senzitivní jóga  (TSJ)

TSJ je empiricky ověřená doplňková terapie pro komplexní (vývojové) trauma, tj. opakované trauma,
vznikající během raného věku a dětství způsobené narušenými vztahy v rodině, těžkou životní situací
(nemoc, smrt, rozvod, válka…). Dále je vhodná pro léčení chronických, na běžnou léčbu rezistentních
symptomů posttraumatického syndromu (poruchy spánku, náhlé zneklidňující vzpomínky na
traumatickou událost, zvýšená aktivita a podrážděnost, návaly strachu až paniky, záchvaty vzteku,
deprese, bušení srdce, závratě, izolace, vyhýbání se lidem nebo určitým místům, disociace), kterými
trpí traumatizovaní lidé s prožitkem násilí na sobě nebo byli svědky násilných událostí. Je vhodná také
pro oběti domácího a sexuálního násilí, oběti mučení, válečné veterány apod. TSJ vychází z teorie
traumatu, teorie citové vazby (attachmentu) a využívá nejnovější poznatky neurovědy.
TSJ byla vyvinuta v Trauma centru v Bostonu, USA, pod vedením Davida Emersona v týmu Bessela
van der Kolka, světové špičky na léčbu traumatu. V současnosti spadá pod program Center for
Trauma and Embodiment v institutu Justice Resource Institute, Brooklyne, USA (vložit odkaz
 
https://www.traumasensitiveyoga.com/). V lednu 2019 vyjde kniha Trauma – sensitivní jóga v terapii,
jejíž autor je David Emerson, v českém jazyce ve vydavatelství Maitrea.
Jak vypadá lekce TSJ?
Může být individuální nebo skupinová (max. 4 - 10 účastníků). Vychází z principů hatha jógy, kdy je
důraz kladen na bezpečné prostředí a zaměření na pociťovaný smysl v těle. Prvky tradiční hatha jógy
jsou přizpůsobeny tak, aby vybudovaly u lidí zasažených traumatem zkušenost zplnomocnění,
možnost rozhodovat o sobě podle svých pocitů a kultivovaly pozitivnější vztah k vlastnímu tělu.
Nepoužívají se kontaktní fyzické asistence, které by upravovaly fyzickou formu účastníka, jak je běžné
na jiných lekcích jógy. Individuální lekce TSJ se může spolu s klientem zúčastnit i jeho psychoterapeut,
pokud je s tím klient srozuměn a souhlasí.
 
Somatická jóga
Lekce somatické jógy se přizpůsobují aktuálnímu stavu těla a psychiky. Pohyby, dech a vedení energie
TSJ je empiricky ověřená doplňková terapie pro komplexní (vývojové) trauma, tj. opakované trauma,vznikající během raného věku a dětství způsobené narušenými vztahy v rodině, těžkou životní situací (nemoc, smrt, rozvod, válka…). Dále je vhodná pro léčení chronických, na běžnou léčbu rezistentních symptomů posttraumatického syndromu (poruchy spánku, náhlé zneklidňující vzpomínky na traumatickou událost, zvýšená aktivita a podrážděnost, návaly strachu až paniky, záchvaty vzteku, deprese, bušení srdce, závratě, izolace, vyhýbání se lidem nebo určitým místům, disociace), kterými trpí traumatizovaní lidé s prožitkem násilí na sobě nebo byli svědky násilných událostí. Je vhodná také pro oběti domácího a sexuálního násilí, oběti mučení, válečné veterány apod. TSJ vychází z teorie traumatu, teorie citové vazby (attachmentu) a využívá nejnovější poznatky neurovědy. TSJ byla vyvinuta v Trauma centru v Bostonu, USA, pod vedením Davida Emersona v týmu Bessela van der Kolka, světové špičky na léčbu traumatu. V současnosti spadá pod program Center for Trauma and Embodiment v institutu Justice Resource Institute, Brooklyne, USA (https://www.traumasensitiveyoga.com/   ). V lednu 2019 vyšla kniha Trauma – sensitivní jóga v terapii, jejíž autor je David Emerson, v českém jazyce ve vydavatelství Maitrea.
 
 
Jak vypadá lekce TSJ?
 
Může být individuální nebo skupinová (max. 4 - 10 účastníků). Vychází z principů hatha jógy, kdy je důraz kladen na bezpečné prostředí a zaměření na pociťovaný smysl v těle. Prvky tradiční hatha jógy jsou přizpůsobeny tak, aby vybudovaly u lidí zasažených traumatem zkušenost zplnomocnění, možnost rozhodovat o sobě podle svých pocitů a kultivovaly pozitivnější vztah k vlastnímu tělu. Nepoužívají se kontaktní fyzické asistence, které by upravovaly fyzickou formu účastníka, jak je běžné na jiných lekcích jógy. Individuální lekce TSJ se může spolu s klientem zúčastnit i jeho psychoterapeut, pokud je s tím klient srozuměn a souhlasí.
 
Na individuální sezení je třeba se objednat telefonicky na tel. 731 523 576.
 
 

Skupinové lekce se konají každé úterý v Palaci YMCA - 5. patro,  Na Poříčí 12, Praha  1.

Cena je 250 Kč/ lekce (60 min.).

Na lekce je třeba se objednat na tel. 731 523 576, počet míst je omezen.

 

Individuální a skupinové lekce somatické jógy vede terarapeutka a lektorka Petra Plašilová ( více se o Petře můžete dozvědět v sekci O nás).