Semináře, workshopy, akce

Nabídka seminářů a workshopů:
 
Přihlašování na semináře je nadále aktivní. Místo si můžete zazererovat již dnes.
Termíny setkání mohu být vlivem aktuálních vládních nařízení přesunuty na pozdější dobu. 
Přihlášení dostanou o případných změnách zprávu e-mailem. 
 
 

LÉČIVÁ SÍLA IMAGINACE

 

Technika imaginace má v každodenním životě mnoho využití. Je cenným nástrojem na cestě k sebepoznání, pomáhá nám při porozumění sobě sama, bezpečným způsobem proniká k skrytým zákoutím naší osobnosti a přináší nám informace o nás samotných. V imaginaci se můžeme zabývat minulostí, současnou situací a jejím pochopením, také nám může být užitečným pomocníkem v otázkách budoucnosti a v důležitých rozhodnutích. Tato technika se osvědčičuje jako harmonizující prostředek psychohygieny v náročných situacích a stresu. Pomáhá k uvolnění plnějšího prožívání. Podporuje též kreativitu, fantazii a celkovou tvořivost. Každý z nás má schopnost imaginovat, zkuste to i Vy. Na workshopu zažijete několik řízených imaginací, naučíte se, jak tento nástroj využívat sami doma a zjistíte, že imaginovat je jednoduché, poučné i zábavné.

 

Lektor: Mgr. Martina Frintová

Kapacita semináře: 8 míst

Cena: 490 Kč 

Termín: sobota  (10:00– 17:00) 

 Termín v současné době není vypsán, v případě zájmu se můžete předběžně hlásit, o nejbližších termínech budete informováni.            

Přihlásit na seminář se můžete ZDE

 

 

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ S PRVKY ARTETERAPIE

 

 Indiviudální setkání pro hlubší porozumění a spokojený vztah

 

Setkání je určeno pro každého, kdo chce nahlédnout do vlastního fungování v partnerském vztahu. 

Kdo chce zjistit, jaké změny by mohly být prospěšné a co pro ně může sám udělat.

 

Od svých rodičů člověk přejímá určité modely a vzorce vztahování. 

Některé jsou pozitivní, některé nás mnohdy přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. 

Mnohé z těchto vzorců si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem.

 

Jelikož se jedná o hlubší porozumění sobě samému v rámci vztahu, sezení probíhá individuálně. Pro práci v páru nabízíme párové poradenství.

 

Pro dané téma využijeme práci s terapeutickými kartami. 

 

V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjádří jeho vlastní zkušenost. 

Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešení.Na toto tématické setkání lze v případě zájmu a potřeby dále navázat v rámci individuální terapie.

 

Cena: 1200 Kč / 120 min

 

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

 

Objednaní: Mgr. Kateřina Krátká, tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz

 

Termín setkání dle dohody. 

článek na dané téma najdete na našich facebookových stránkách SANTEA 

 

 

CESTA KE SPOKOJENÉMU PARTNERSKÉMU VZTAHU

 

Seminář je vhodnou volbou zejména tehdy, pokud:

  • zažíváte složitější období v partnerství nebo manželství
  • čelíte vzájemnému odcizení, nevěře nebo vyhasínání vztahu
  • plánujete společnou budoucnost, která přináší zásadnější změny, jako je svatba, stěhování či založení rodiny…
  • stojíte uprostřed konfliktu s partnerem a nevíte jak dál
  • chcete váš vztah posunout od nespokojenosti k harmonickému soužití
 

Co se na semináři dozvíte:

  • jak skutečně vnímáte vaši současnou situaci a co pro vás znamená
  • jakým způsobem můžete posunout vaše partnerství směrem ke vzájemné spokojenosti
  • jaká jsou vaše opravdová očekávání a přání
  • jaké jsou vaše konkrétní možnosti a cesty k řešení
 

Jak bude seminář probíhat:

Seminář je veden zážitkovou formou s využitím prvků arteterapie. Během víkendu budete mít možnost získat náhled, odhalit vaše skutečné potřeby a silné stránky. Kreativním způsobem budeme hledat vám nejbližší a nejvhodnější formy řešení daných situací. Získáte nové úhly pohledu, možnosti a cesty ke změně. Setkání bude prokládáno vzájemnými dialogy na dané téma. Seminář je veden zkušenými psychoterapeuty v bezpečném a důvěrném prostředí.

 

Lektoři: Mgr. Kateřina Krátká, Mgr. Martina Frintová

Kapacita semináře: 6 míst

Cena:  950 Kč 

Termín: sobota  (9:00 – 19:00) 

Termín v současné době není vypsán, v případě zájmu se můžete předběžně hlásit, o nejbližších termínech budete informováni.  

 Přihlásit na seminář se můžete ZDE

 

 

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ S PRVKY IMAGINACE, ARTETERAPIE, KOUČINKU A RELAXACE

 

Co semináře nabízejí:

pozastavení nad osobními hodnotami a životním směřováním 

rozpoznání a možnosti realizace vlastních vizí, přání a snů

práci se stresem, odpočinkem a časem

využití našich vnitřních zdrojů a potenciálu

sebepoznání a osobní rozvoj

Popis setkání:

Cílem setkávání je pozastavení v naší každodennosti ve skupině podobně naladěných lidí. Budeme se věnovat našemu sebepoznání a osobním rozvoji. Společně se zastavíme u důležitých témat, která ovlivňují naši celkovou náladu a životní spokojenost. Budeme otevírat nové možnosti, nahlížet na daná témata z různých perspektiv, hledat vaší osobitou cestu ke spokojenosti a vyrovnanosti. Pokud se během víkendových setkání objeví témata pro hlubší zpracování a porozumění,  lze  navázat individuální terapií a poradenstvím. Pokud objevíte vize, osobní či profesní sny, s jejichž realizací budete chtít dlouhodoběji pomoci, je možné pokračovat v rámci idnviduálního koučinku. 

Cílem tohoto cyklu je objevit nové možnosti, pozastavit se u témat, kterým většinou v každodennosti nevěnujeme dostatek pozornosti a otevřít tak cestu k větší životní spokojenosti. 

Budu se těšit na setkání!

Kateřina

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Cyklus využívá prvky arteterapie, koučinku, relaxace a imaginace pro propojení našeho rozumu, emocí a vnímání těla.

Časový harmonogram:

Cyklus je rozdělen do 5 setkání - vždy v sobotu od 14:00 do 19:00Docházet můžete pravidelně nebo jednorázově.

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 5. patro.

Cena: 700 Kč za jedno setkání (5 hodin)

Kapacita skupiny: 6 osob

Nabídka jednotlivých seminářů

 TERMÍNY PRO 2. pololetí 2022 BUDOU NOVĚ VYPSÁNY DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Mé sny, vize a přání: 

Uvědomění a konkrétní možnosti jejich realizace. Zážitkový seminář s prvky koučování a arteterapie.

Vnitřní potenciál: 

Hlubší porozumění sobě samému. Odhalení a využití vnitřního potenciálu a silných stránek. Propojení arteterapie a imaginace.

Źivotní cesta: 

Pozastavení nad vlastní životní cestou. Má minulost, přítomnost a budoucnost. Uvědomění mých zásadních hodnot a životního směřování.

Kroky vedoucí k jejich naplnění. Zážitkové setkání s prvky arteterapie a imaginace.

Práce s časem a energií: 

Zvládání stresu. Harmonie mezi prací a odpočinkem. Osobní využívání a naplnění času.

Zážitkový seminář zapojující možnosti koučování, imaginace a relaxace.

Sebepoznání: 

Vztahování k sobě a ke svému okolí. Bližší setkání se sebou samým. Seminář s prvky arteterapie a imaginace.

Lektor: Mgr. Kateřina Krátká

objednání:

tel.: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz

 

RODIČ - DÍTĚ A JEJICH POTŘEBY

Pohodový rodičovský workshop nejen o dětech. Děláte vše pro své dítě, nestíháte, zanedbáváte sebe sama a přesto žijete v nejistotě, jestli děláte dost? Přijďte na náš sebezkušenostní workshop, kde si uvědomíte své potřeby, a odpovíte si na otázku, jak být dobrým rodičem, ale nezbláznit se z toho. Můžete se těšit na příjemně strávený čas při zajímavých technikách, tipy pro Vaše rodičovství, trochu teorie, imaginaci a návody na rychlou relaxaci při stresu a náročných situacích. Dopřejte si čas pro sebe. Možnost hlídání Vašich dětí během workshopu.  

Lektoři: Mgr. Martina Frintová (matka, terapeutka, lektorka, certifikovaná koučka zakladatelka Centra Santea) a Mgr. Michal Kniha (intervizor na dětské krizové lince důvěry, psychoterapeut, bývalý profesionální pěstoun).

Cena: 900Kč 

 

Přihlásit na seminář se můžete ZDE

 

 

DOSTATEČNĚ DOBRÝ RODIČ

Dozvíte se, proč perfektní rodič neznamená být dobrý rodič. Ukážeme Vám, jak je touha po dokonalosti ve výchově Vašich dětí zrádná. Koncept Dostatečně dobrého rodiče vychází z teorie GOOD ENOUGH MOTHER představenou britským psychoanalytikem Donaldem Winnicottem, který se podrobně zabýval interakcemi mezi matkou a dítětem. Tento workshop je pro všechny matky a stejně tak otce, kteří chtějí své děti správně vychovávat a zjišťují, jak být dobrými rodiči. Dopřejte si čas pro sebe.  Možnost hlídání Vašich dětí během workshopu. 

Lektoři: Mgr. Martina Frintová (matka, psychoterapeutka, lektorka, certifikovaná koučka, zakladatelka Centra Santea) a Mgr. Michal Kniha (intervizor na dětské krizové lince důvěry, psychoterapeut, bývalý profesionální pěstoun).

Cena: 900Kč 

 

Přihlásit na seminář se můžete ZDE

 

 

JAK POZNAT SVÉ CÍLE A ODSTRANIT PŘEKÁŽKY

Chcete ve svém životě změnu, ale stále se vám to nedaří? Dáváte si cíle, ale neplníte je? Seminář, který vás naučí, jak si nastavit motivující a současné reálné cíle a především, jak je začít konečně uskutečňovat. Každému účastníkovi se věnujeme individuálně, v případě zájmu podrobně rozebereme hlouběji vaší konkrétní situaci. S fungujícím návodem Jak dělat sám ve svém životě změny odchází domů každý z účastníků.

Cena 900Kč (pro studenty, rodiče na RD 600 Kč)

 

Přihlásit na seminář se můžete ZDE

 

 

Přihlásit se na workshopy a semináře můžete na telefonu 728 515 894, emailem santeacentrum@gmail.com nebo zde.

 

 Termín v současné době není vypsán, v případě zájmu se můžete předběžně hlásit, o nejbližších termínech budete informováni.