Život v roli tvůrce

 

Jak by se vám líbilo umět si ve svém životě vytvořit radost a lehkost ve vztazích, v práci i i dalších oblastech?

ŽIVOT V ROLI TVŮRCE® je systém pro práci ve vzdělávání, koučingu, poradenství i terapii podporující přijetí a využití  inspirace a přínosů role Tvůrce v každodenních situacích i náročných životních situacích. Je vystaven na našich profesních i osobních znalostech, dovednostech a zkušenostech.

Hlavní inspirace pro jeho vytvoření pocházejí z Teorie systémů, Systemického přístupu, Transakční analýzy, Neurolinguistického programování, metody RUŠ® (Rychlá a účinná změna skutečnosti), Kops method a diagnostiky prostřednictvím Životních map® a práce s otázkou vrámci  Access consciosnes®.

 

Možná se ptáte: „Co to ta role Tvůrce vlastně je? Odkud se tento termín vzal?

Jádrem celého konceptu V ROLI TVŮRCE® jsou dva trojúhelníkové modely pocházející z transakční analýzy.  Jejich autory jsou  Stephem Karpman  a David Emerald.  Tvoří je šest strategií: Tvůrce, Kouč, Vyzyvatel, Pronásledovatel, a Oběť; které jsou šesti přístupy k životu jako celku, náročnějším výzvám i každodenním situacím.  Do každé z nich všichni vstupujeme na kratší či delší čas,  jednu z nich využíváme jako celkovou životní strategii, hodnocení a přístup k sobě i druhým.  V rámci společné práce vycházející z konceptu ŽIVOT V ROLI TVŮRCE se zaměřím na vědomou práci s jednotlivými polohami.  Pozornost soustředíme zejména na zdroji podporujícími vás ve využívání  výhod plynoucích z vědomého přijetí  role Tvůrce do  různých oblastí vašeho života.

 

 

 

Jaký  je Tvůrce?

  • Jeho hlavním cílem je žít šťastný a naplněný život a  zároveň podporovat druhé v jejich rozvoji a naplnění jejich poslání.
  • K ostatním i k sobě přistupuje s postojem: Já jsem OK, Ty jsi OK!
  • Opírá se o přesvědčení, že  svůj život si vytváří sám/a. Je plně zodpovědný/á za své myšlenky, postoje, jednání, za své výsledky i kvalitu svého života. Pokud se mu nelíbí, co a  jak žiji, v kterékoliv z oblastí života, je pouze na mně, zda to změním či nikoliv.
  • Svět považuje za úžasné místo, kde je možné realizovat všechny své sny, pokud se nerozhodne jinak.
  • Snaží se rozvíjet a využívat svůj vlastní potenciál tak, aby svět byl dobré a ještě lepší místo než byl předtím, než přijal roli Tvůrce.
  • Je si vědom toho, že změnit může pouze to, na co zaměří svou pozornost.

 

 

Pokud vás láká žít vědomě ŽIVOT V ROLI TVŮRCE®, máte chuť vydat se na cestu a objevovat, co je k tomu třeba, jakou změnu může role Tvůrce přinést do vašeho života, rádi vás budeme na této cestě podporovat a doprovázet.