Metoda RUŠ

Autorem metody RUŠ je Karel Nejedlý , dlouholetý trenér, lektor a terapeut.  Její název vyjadřuje zkratkou pro: Rychlá a Účinná Změna Skutečnosti.  Jedná se o moderní - jednoduchá, praktická, logická a věcná terapeutickou metoda pro současného člověka. S její pomocí lze v poměrně krátkém čase výrazného zlepšení kvality vašeho života a zcela se zbavit celé řady potíží, ať už řešíte neuspokojivé vztahy, pracovní  či zdravotní problémy. 

 

·      Je rychlá, přehledná, jasná

·      Působí do hloubky

·      Přináší okamžité výsledky

·      Je šetrná

 

Metoda RUŠ je založena na vědomé a logické práci s lidským podvědomím. Využívá účinné techniky pro práci s ranou vzpomínkou a zpracování emočních bloků, které jsme si v průběhu dětství a dospívání vytvořili. Její základní východisko zní:  Nepříjemné pocity vznikají po myšlence.  Každá situace, kterou prožíváme, je ve své podstatě neutrální  - není ani pozitivní, ani negativní. Jsme to my sami, kdo jí dodává význam. Teprve skrze naše pojmenováním – tedy po myšlence ,  se propojí s nepříjemnými,  příjemnými nebo neutrálními pocity.  Metoda RUŠ je založena na jednoduchém principu: Pojmenuj problém, najdi příčinu, zpracuj ji a problém  je pryč.

Metoda RUŠ  pomáhá přímočaře řešit skutečné příčiny aktuálních problémů - rychle a úplně.  Během práce s ní dochází k uvědomění, poznání, pochopení souvislostí mezi naší současností a minulostí,  její důležitou součástí je vytvoření podmínek pro odpuštění sobě samému  i ostatním.

 

Metoda RUŠ je určena pro všechny, kteří se rozhodli zlepšit svůj život , vyřešit své problémy a trápení - dospělým, dospívajícím i dětem.  Je určena pro krizovou intervenci i dlouhodobou práci na zlepšení kvality života. Pomáhá vyřešit aktuální životní krizi i dlouhodobé potíže.  I v případě, že žijete v podstatě spokojený život a „skřípe“  v něm jen něco málo, vám metoda RUŠ pomůže s řešení  toho, s čím ve svém životě ještě nejste spokojení, abyste mohli žít ideálně šťastný život ve všech jeho oblastech a naplnit své sny.

 

Metoda RUŠ je velmi  účinným pomocníkem také při zpracování jakéhokoliv traumatu.  Jestliže vám někdo ublížil (při přepadení, znásilnění, vyloupení...), nebo jste někomu ublížili vy (například při dopravní nehodě), pomocí metody RUŠ lze tuto zátěž vyřešit úplně, jakoby se to nikdy nestalo. Je jedno, jak dávno nebo nedávno k situaci došlo.

 

Při práci s metodou RUŠ lze vyřešit: 

 

·      jakékoliv problémy psychické, fyzické, mentální

·      životní krizi - osobní, vztahovou, finanční či pracovní

·       jakékoli starosti, obavy, strachy, fobie včetně těch sociálních, úzkosti, lítost, smutky, depresi, stres, vztek, 

·       nenávist, hněv, žárlivost, závist, prožitý šok,  pocit     samoty, nelásky, marnosti, odloučení 

·       pocit vyhoření , dlouhodobé únavy, únavový syndrom

·       strach ze smrti, strach z utrpení a bolesti, myšlenky na sebevraždu

·       poruchy příjmu potravy - anorexii, bulimii, přejídání, obezitu

·       psychosomatická onemocnění - alergie, bolesti hlavy i migrény, chronická kožní onemocnění

·       trauma z rozvodu i rozchodu – ať už k němu došlo nebo ještě ne

·      gynekologické obtíže včetně traumatu z potratu či obtížného porodu

·      trauma z úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířete

·       jakékoliv zdravotní problémy

 

V naší poradně metodu RUŠ provádí Mgr.Tereza Špinarová, v případě zájmu se můžete OBJEDNAT na tel. 728 515 894 nebo přes objednávkový formulář zde: www.seberozvijeni.cz/objednat-se/

Cenu za metodu RUŠ najdete v našem ceníku:www.seberozvijeni.cz/cenik/